“Handig om te weten”

De Regenboog, locatie Tochtwaard heeft momenteel 12 groepen, 285 kinderen en 21 leerkrachten en ondersteunende medewerkers. We werken met een continurooster: elke dag is er les van 8.30 tot 14.00 uur.

Lees verder
Sluiten

“Handig om te weten”

Op deze pagina vindt u praktische informatie over basisschool De Regenboog. Tijden, groepen en vakanties bijvoorbeeld. Alle praktische informatie vindt u in onze online schoolgids.

Tijden en groepen

De openingstijden van basisschool De Regenboog, Tochtwaard zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 14.00 uur.

Op dit moment bezoeken zo’n 280 kinderen onze school. Vrijwel alle groepen hebben een vaste leerkracht. De grootte van de groepen varieert. Wilt u de klas van uw kind volgen? Dat kan via Social Schools.

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Vakanties

Herfstvakantie 23 oktober t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 25 februari 2024

2de paasdag Maandag 1 april 2024

Meivakantie 29 april t/m 12 mei 2024

2de Pinksterdag 20 mei 2024

Zomervakantie 22 juli t/m 1 september

Studie- en administratiedagen (lln. zijn vrij):

9 oktober
9 november

16 februari

26 februari

29 maart
2 april
24 t/m 28 juni (studie- en administratieweek)

Ons team

We hebben een hecht team van leerkrachten, onderwijsassistenten, zorgcoördinator, conciërge en directie. Samen werken we aan vernieuwend, uitdagend onderwijs en zorgen we ervoor dat kinderen blij naar school komen en weer blij naar huis gaan.

Ouders en De Regenboog

Ouders kennen hun kind thuis en leerkrachten kennen het kind als leerling. Samen zijn we verantwoordelijk, daarom betrekken we ouders graag bij ons onderwijs. We zien ouders als partners.

Ouderraad

Op onze school is een ouderraad (OR) actief. Tien ouders van kinderen uit alle groepen van de school ondersteunen vanuit de OR het onderwijs door activiteiten te organiseren. Denk aan het Sinterklaasfeest, carnaval, sportdagen, de schoolfotograaf of de avondvierdaagse. De OR helpt met boodschappen doen, reserveert bussen voor schoolreisjes en organiseert een fancy-fair.

Ook in de OR? Of wilt u meehelpen als hulpouder? Spreek ons aan of mail naar orregenboogtw@saks.nl

Kwaliteit

Benieuwd naar wat ouders en leerlingen van ons vinden? Check het hier: OudersLeerlingen
En wilt u het hele Inspectierapport lezen? Dat kan op op deze pagina.

Klachtenregeling

Bent u het ergens niet mee eens? Bekijk onze klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad

Ons onderwijs is in beweging, net als het beleid op school. Het schoolbestuur neemt beslissingen, voert veranderingen door; is verantwoordelijk voor het beleid. Leraren en leerlingen hebben direct te maken met dat beleid. Daarom heeft elke school een verplichte medezeggenschapsraad (MR) waarmee het bestuur overlegt bij belangrijke besluiten. Andersom mag de MR ook standpunten kenbaar maken bij het schoolbestuur. Verkiezingen bepalen wie mag meepraten en meebeslissen in de MR.

Medezeggenschapsraad van De Regenboog

De MR van De Regenboog Tochtwaard bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen. Bestaande uit:
Maaike Bakker (voorzitter) Nelleke Langedijk – Sikkens, Peter Ramjanam (niet op de foto), Pim Kamp (niet op foto), Joyce Bruijnincx en Evelien Venhorst.

Team van Regenboog Tochtwaard


Meer weten over MR?
Wilt u iets vragen of meegeven aan de MR? Stuur een mail naar mr.regenboog@saks.nl
Lezen hoe we het afgelopen jaar hebben gedaan? Lees ons jaarverslag

Verlofaanvraag

Bij speciale gelegenheid heeft uw kind recht op verlof. Dat kan via het aanvraagformulier van de gemeente Alkmaar.
Al uw verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie.