Ons onderwijs

Op De Regenboog werken we met thema’s. Zo doen kinderen nieuwe kennis op én werken ze hard aan belangrijke vaardigheden: samenwerken en kritisch nadenken bijvoorbeeld. Ook zetten we met alle leerkrachten en medewerkers een goede sfeer neer. In de gang, in de klas en op het schoolplein. Zo voelen onze leerlingen zich veilig en werken ze aan hun zelfvertrouwen.

International Primary Curriculum (IPC)

Kinderen koppelen nieuwe kennis en vaardigheden aan een thema. Ze kunnen die kennis en vaardigheden zo beter een plekje geven en ontwikkelen zich vlotter. Daarom werken we met het International Primary Curriculum (IPC). Binnen die methode geven we aandacht aan talenten, verschillende leermanieren en doelgericht werken. Leren aan de hand van thema’s, dus. Met genoeg ruimte voor iedere leerling om zelf zijn weg te vinden en talenten te ontdekken.

Positive Behavior Support (PBS)

Op De Regenboog werken we met Positive Behaviour Support (PBS). Met die aanpak zorgen we voor een positieve, sociale en veilige school. Die sfeer creëren we samen, met het hele team. Kinderen die positief gedrag laten zien, stimuleren we. We geven ze complimenten. Zo vergroten we hun gevoel van eigenwaarde. En zorgen we ervoor dat de relatie tussen leerlingen onderling en de leerkrachten goed is.